Biuro Rachunkowe E-Podatnik

Oferta

Księgowość

Księgowość

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • ewidencje podatku od towarów i usług - JPK,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencje podatku od towarów i usług - JPK,
 • ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.
Prowadzenie ksiąg handlowych:
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe: księgi główne, pomocnicze,
 • sporządzanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług - JPK,
 • rozliczanie właścicieli,
 • obsługa dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.
Obsługa kadrowo - płacowa

Obsługa kadrowo - płacowa

Sporządzanie:
 • listy płac,
 • imiennych kart wynagrodzeń,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS, przekazywanie ich drogą elektroniczną,
 • naliczanie podatku od osób fizycznych PIT-4,
 • przygotowywanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleñ BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Potrzebujesz pomocy?

Biuro jest jeszcze zamknięte, zapraszamy od godz. 08:00.